Duurzaamheid bij Wepro Ingenieursbureau

Bij Wepro willen wij op onze manier ook een steentje bij dragen aan het milieu. Dit doen wij middels de CO2-prestatieladder. Deze ladder stimuleert bedrijven om hun eigen CO2-uitstoot en die van hun ketenpartners terug te dringen.

Wepro is sinds 2015 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Voor ons is deze certificering op twee manieren een belangrijk instrument: enerzijds om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen voor inzicht en bewustwording, anderzijds om aan de hand daarvan de uitstoot terug te brengen. Dit instrument helpt ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en energiezuiniger te werken binnen onze bedrijfsvoering.

De uitstoot terugbrengen is voor een dienstverlenende organisatie zoals Wepro altijd weer een uitdaging; zo is er binnen Wepro bijvoorbeeld geen productieproces waarin wij besparingen kunnen doorvoeren. De eigen besparingen (cq onze uitstoot) komen met name voort uit ons wagenpark en gebouwen. Grotere winst kunnen we met name boeken in de samenwerking met onze partners in de keten. En dit laatste is precies waar jij als collega onsite bij onze opdrachtgever een belangrijke schakel in vormt! Met jouw kennis kun jij binnen het project duurzame oplossingen aandragen waar de opdrachtgever van kan profiteren. Dit resulteert weliswaar niet in vermindering van de uitstoot binnen Wepro zelf, wel bij onze opdrachtgever. En dat is ook helemaal in lijn met de gedachte van de prestatieladder.

Medio 2019 peilden wij de animo voor meer aandacht en kennisdeling over het onderwerp duurzaamheid. Meer dan de helft van onze collega’s reageerden positief.
Wat resulteerde in de lancering van een Workshop Duurzaamheid in onze Wepro Academy. Deze workshop was bedoeld om meer kennis te delen en actief ideeën uit te wisselen over het begrip ‘duurzaamheid’ en hoe dit toe te passen in de praktijk. Totdat Corona roet in het eten gooide!

Deze nieuwe fase hield ons echter niet af om ons doel te bereiken. Het heeft ons vooral geïnspireerd om het anders aan te vliegen. Het resultaat is dat wij in samenwerking met enkele collega’s en onze VGM-partner ‘t Web een e-learning Duurzaamheid hebben ontwikkeld! Deze e-learning is vanaf nu voor iedereen binnen Wepro te volgen en uiteraard ook voor iedere nieuwe collega die we in de toekomst verwelkomen.

In de e-learning nemen wij je onder andere mee in waar duurzaamheid voor staat, global warming, de CO2-Prestatieladder, circulaire economie, Life Cycle Assessment, sustainable engineering. Alsmede concrete voorbeelden van collega’s uit onze eigen praktijk.

In de komende weken krijg je twee e-mails over deze e-learning. Één vanuit Wepro met daarin informatie en instructies over de inlog op de e-learning bij ‘t Web. De andere geautomatiseerde e-mail ontvang je vanuit ‘t Web met daarin de concrete inloggegevens voor de online omgeving. In deze omgeving kun je de e-learning volgen en deze daarna afsluiten met een toets. Bij een positief resultaat ontvang je ook een certificaat!

Wij rekenen erop dat iedere collega van Wepro deze e-learning met plezier en interesse volgt (half uur) en kijken ook alweer uit naar vervolgstappen in deze.

Op naar het vervolg van een duurzaam Wepro!