Industrie

Wepro heeft een sterke positie opgebouwd in het dynamische en brede werkveld van de industrie. De historie van Wepro begint in 1998 met de engineering van machinebouwprojecten. We zetten onze kennis sinds de start in om onze opdrachtgevers te helpen hun projecten binnen de industrie te realiseren. We zetten onze expertises in op onder meer de volgende gebieden:
  • Mechatronica
  • (Zware) machinebouw
  • Apparatenbouw
  • Productontwikkeling
  • Automotive
  • On- & offshore
  • Oil & gas
  • (Renewable) energy
  • Food
  • Manufacturing
Bij Wepro werken wij in de meeste gevallen multidisciplinair, omdat vrijwel al onze expertises in de industrie hun toegevoegde waarde hebben.

Gebouwen

Binnen de brede bouwsector focust Wepro op de installatietechniek. Dit is een tak die zich snel ontwikkelt. Onze engineers houden zich met name bezig met complexe E- en W-installaties in utilitaire bouwprojecten en duurzame energievoorziening binnen de industrie, zorg, onderwijs, utiliteit en woningbouw.

Weg & Water

Wepro is partner bij het ontwerp en de realisatie van bruggen, wegen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties. Met onze elektrotechnici, werktuigkundigen en installatietechnici werken we onder andere aan besturings- en bewegingsvraagstukken in grote, complexe projecten.

Energie & Infra

Wepro weet wat er speelt bij het ontwikkelen van landelijk en stedelijk gebied. We leveren vaak ondersteuning bij projectleiding, bouwbegeleiding en engineering. Dit doen we rond het transport, opslag en distributie van data, gas, elektriciteit en water.