Veiligheid in een nieuw jasje

Een basisvoorwaarde voor het werk is een veilige werkomgeving. Wepro vindt het belangrijk te borgen dat haar collega’s een veilige werkplek hebben. Wepro werkt hiervoor met de VCA* certificering: een systeem dat borgt dat veiligheid hoog in het vaandel staat en bewaakt wordt.

Afgelopen januari was het weer tijd om ons certificaat te laten vernieuwen middels een audit voor hercertificering. Door de Corona maatregelen verliep deze anders dan gewend. De auditcontrole vond plaats op afstand en de gebruikelijke projectbezoeken zijn uitgesteld tot in het voorjaar. We zijn trots te kunnen vermelden dat de auditcontrole voor nu weer goedgekeurd is en dat ons certificaat voor een nieuwe versie van de norm verlengd is.

De nieuwe versie van de norm brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee. Wat je al van Wepro gewend bent, blijft: je ontvangt van ons algemene veiligheidsinstructies zoals hoofdstuk 6 van het W-boekje, je ontvangt aanvullend locatie-specifieke instructies vanuit de opdrachtgever, we zorgen dat je over een VCA certificaat beschikt, we zijn aanspreekpunt als je ergens tegenaan loopt, als je een onveilige situatie op het werk ervaart, als je persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebt of enige vragen hebt. Heb je in deze lastige tijd behoefte om vertrouwelijk met iemand te praten? Voel je dan ook vrij om naast je projectcoördinator contact op te nemen met de vertrouwenspersoon binnen Wepro (088-7730302) of met de externe vertrouwenspersoon van onze arbodienst FIT verzuimbeheer (0521-521727).

Wat we verplicht binnen de VCA* werkwijze toevoegen, zijn de toolboxmeetings! Vier keer per jaar zullen we samen op informatieve en/of interactieve wijze stil staan bij diverse onderwerpen binnen het spectrum van veiligheid en gezondheid. Deze toolboxmeetings zijn een harde eis voor het mogen voeren van het VCA* certificaat, wat tevens de waarde aangeeft van een veilige werkomgeving.

Deze meetings kunnen (gedeeltelijk) worden vorm gegeven als een e-learning module. Zoals de huidige toolboxen over veilig digitaal werken en thuiswerken, die openstaan in de portal vanuit onze opleidingspartner ’t WEB. In de toekomst zullen deze gedeeltelijk ook live plaatsvinden, bijvoorbeeld gecombineerd met de bekende vakgroepoverleggen. De toolboxen zijn voor alle collega’s van Wepro en zijn bedoeld om samen meer veiligheidsbewustzijn te creëren.

Een tweede vernieuwing is er één die hopelijk en tot heden gelukkig zelden voorkomt binnen Wepro: een (bijna)ongeval op het werk. Tot heden was de regel, dat mocht zich een bedrijfsongeval voordoen, de projectcollega contact opneemt met de VGM-coördinator of de afdeling HR. Er wordt dan een ongevallenformulier opgemaakt waarmee onderzocht wordt hoe het ongeval kon gebeuren en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. Vanaf heden worden aan deze werkwijze ook de  incidenten toegevoegd. Een incident is een ongeval zonder verzuim en/of letsel of een gevaarlijke situatie die onder andere omstandigheden had kunnen leiden tot een ongeval. Maak jij zo’n situatie mee? Meld dit dan bij de afdeling HR (pz@wepro.nl). Zo kunnen wij het beste monitoren of jouw werkplek veilig is en samen met de opdrachtgever echte ongelukken voorkomen.

Als laatste delen we graag onze visie op veiligheid en het VCA* systeem in de vorm van onze beleidsverklaring. Deze is onderdeel van ons VCA* systeem en wordt iedere 3 jaar door de directie herzien.

Binnen Wepro Group B.V. staan de kernwaarden persoonlijke aandacht, toewijding en wederkerigheid voorop. Hierbij zijn gezondheid, welzijn en veiligheid belangrijke basisvoorwaarden, zowel in het voorbereiden als uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid. Vanuit dit gedachtegoed draagt iedereen binnen de organisatie zijn of haar steentje bij.

Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van medewerkers  en derden, alsmede materiële- en milieuschade worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de relevante wetgeving, onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. Om hier gestalte en aantoonbaarheid aan te geven heeft Wepro voor een VCA* certificatie gekozen. Tot maart 2021 betreft dit de VCA* 2008/5.1 norm, vanaf maart 2021 zal dit de VCA* 2017/6.0 norm zijn.

Wepro streeft naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie zal jaarlijks een activiteitenplan worden opgesteld. Evaluatie van dit plan zal jaarlijks plaatsvinden door de directie.

Van iedere collega wordt in het kader van zijn of haar functie, rechten, plichten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat hij of zij activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en hiermee een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Om gestructureerd aan veiligheids- en gezondheidszaken te werken en deze te verbeteren, worden jaarlijks de arbeidsomstandigheden geëvalueerd. Tijdens deze beoordeling wordt een evaluatie gegeven van het achterliggende jaar en nieuwe activiteiten bepaald voor het komende jaar. Dit wordt vastgelegd in het VGM-jaarplan.

De komende periode markeert Wepro extra aandachtspunten in het kader van VGM, zoals de mentale gezondheid van alle collega’s wegens COVID-19, het implementeren van de laatste punten om te conformeren aan de VCA* 2017/6.0 norm en het inrichten van twee nieuwe vestigingen naar alle veiligheidsmaatstaven.

Deze verklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle medewerkers bij de afdeling HR en zal elke drie jaar worden herzien.

 

Igor Bömer

Commercieel Directeur

Juli 2020